Pro soutěžící

Na této stránce najdete informace a registrační odkazy k jednotlivým soutěžím a výstavám konaným v rámci akce Modellbrno 2019:

A) Mistrovství České republiky mládeže v plastikovém modelářství pro rok 2019
B) Modellbrno 2019 – hlavní soutěž (plastikové a železniční modelářství)
C) SiG a klubové výstavy
D) Mistrovství České republiky v železničním modelářství
E) Zvláštní ceny

 

A) Mistrovství České republiky mládeže v plastikovém modelářství pro rok 2019

Přímý link na bodovací pravidla SMČR:
http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-bodovacich-soutezi/

Soutěžní kategorie vyhlášené SMČR:

Letadla I.b (1/48 a 1/32)
Letadla I.c (1/72 a 1/144)
Bojová technika II.a (1/35)
Bojová technika II.b (1/48)
Bojová technika II.c (1/72)
Doplňkové kategorie
Lodě a ponorky (bez rozlišení měřítka)
Diorámy (bez rozlišení měřítka)
Pozn.: nominace za ČR na mezinárodní soutěž je prováděna pouze ze soutěžních kategorií letadel a bojové techniky.

Věkové kategorie:

Mladší žák
- soutěžící, který v daném kalendářním roce dosáhne dvanácti let věku nebo mladší
Starší žák
- soutěžící, který se v daném kalendářním roce pohybuje od třinácti do patnácti let věku
Kadet
- soutěžící, který se v daném kalendářním roce pohybuje od šestnácti do osmnácti let věku

Registrace pro Mistrovství České republiky mládeže 2019 zde:
https://mrm.ipmscz.eu/
Ukončení registrace je 14.6.2019 ve 12:00 hod.
Startovné = 0,-

 

B) Modellbrno 2019 – hlavní soutěž

Soutěžní pravidla a kategorie
Každý modelář může přihlásit libovolný počet modelů do jednotlivých kategorií. Pořadatel si vyhrazuje právo na slučování kategorií a případné přesuny přihlášených modelů.
Hodnocení proběhne systémem líbí-nelíbí skupinou dopředu vybraných zkušených modelářů. Rozhodnutí poroty je konečné, protesty nejsou povoleny. Rozhodčí se nebudou dotýkat modelů.
V jednotlivých kategoriích může být vyhlášeno více oceněných modelů, ale také nemusí být uděleno ocenění žádné. V jedné kategorii může každý autor získat nejvýše jedno ocenění.
Organizátoři si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže a/nebo nehodnotit model, který odporuje dobrým mravům. Organizátoři si vyhrazují právo diskvalifikovat soutěžícího za jakýkoli projev nesportovního chování.
Soutěžní modely budou vráceny po ukončení výstavy v 16:30.
Organizátoři si vyhrazují právo fotografovat soutěžní modely a použít získané fotografie k propagaci akce. Organizátoři zajistí ostrahu modelů po dobu konání akce, nicméně neručí za případná poškození či ztráty.

Soutěžní modely je možné přihlásit online do 15. 6. 2019 do 05:00. Přihlášením modelů online výrazně urychlíte přejímku modelů v den konání akce. Modely bude také možné přihlásit na místě v pátek 14.6. od 14:00 do 17:00 nebo v sobotu 15.6. od 8:00 do 10:00.

Soutěžní kategorie pro MODELLBRNO 2019 - v oblasti plastikového modelářství:

Žáci (0-13 let)

A1 letadla velká 1/48, 1/32, 1/24
A2 letadla malá 1/72, 1/100, 1/144
A3 pozemní vojenská technika velká 1/35
A4 pozemní vojenská technika malá 1/72, 1/48
A5 diorámata
A6 ostatní (auta, lodě, figurky, atd.)

Junioři (14-18 let)

B1 letadla velká 1/48, 1/32, 1/24
B2 letadla malá 1/72, 1/100, 1/144
B3 pozemní vojenská technika velká 1/35
B4 pozemní vojenská technika malá 1/72 , 1/48
B5 diorámata
B6 ostatní (auta, lodě, figurky, atd.)

Dospělí

C1 letadla 1/32 s výplety
C2 letadla 1/32 bez výpletů
C3 vrtulníky 1/32, 1/35
D1 letadla 1/48 proudová ready to fly
D2 letadla 1/48 proudová
D3 letadla 1/48 vrtulová ready to fly
D4 letadla 1/48 vrtulová
D5 letadla 1/48 civilní
D6 vrtulníky 1/48
D7 letadla 1/48 s výplety
E1 letadla 1/72 proudová ready to fly
E2 letadla 1/72 proudová
E3 letadla 1/72 vrtulová ready to fly
E4 letadla 1/72 vrtulová
E5 letadla 1/72 civilní
E6 vrtulníky 1/72
E7 letadla 1/72 s výplety
F letadla 1/80-1/1 000 000
G1 bojová technika obrněná 1/72, 1/76
G2 bojová technika neobrněná 1/72, 1/76
X1 bojová technika obrněná 1/48
X2 bojová technika neobrněná 1/48
H1 bojová technika neobrněná 1/35 ready to fight
H2 bojová technika neobrněná 1/35
H3 bojová technika obrněná 1/35 ready to fight
H4 bojová technika obrněná 1/35
I1 diorámata – bojová technika 1/72, 1/76
I2 diorámata – bojová technika 1/48
I3 diorámata – bojová technika 1/35
J1 diorámata – letadla 1/72 a menší (1/100, 1/144)
J2 diorámata – letadla 1/48
J3 diorámata – letadla 1/32
K automobily a bojová technika 1/87 (H0)
L figurky malé (do 60 mm)
M figurky velké (od 60 mm)
N figurky diorámata
O busty
P automobily civilní
Q automobily závodní
R automobily nákladní a kamiony
S motocykly závodní
T motocykly civilní
U1 plachetnice
U2 motorové lodě
U3 ponorky
V papírové modely
W ostatní (sci-fi atd.)
Z1 Drsňák roku

 

Soutěžní kategorie pro MODELLBRNO 2019 - v oblasti železničního modelářství:

Žáci (0-13 let):

Kategorie Bž
železniční vozidla bez vlastního pohonu. Volné použití všech materiálů dílů a stavebnic.
Kategorie Cž
železniční stavby - budovy, mosty, tunely apod. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic.
Kategorie Fž
dioráma, kolejiště, moduly, železniční stavby doplněné o přírodní scenérii. Motiv železnice musí být dominantní, modelové znázornění přírodních scenérií musí korespondovat s modelovaným měřítkem použitým při stavbě modelu, rozmístění staveb a zařízení musí odpovídat logice železničního provozu. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic

Junioři (14-18 let):

Kategorie Aj
železniční vozidla s vlastním pohonem. Volné použití všech materiálů dílů a stavebnic.
Kategorie Bj
železniční vozidla bez vlastního pohonu. Volné použití všech materiálů dílů a stavebnic.
Kategorie Cj
železniční stavby - budovy, mosty, tunely apod. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic.
Kategorie Fj
dioráma, kolejiště, moduly, železniční stavby doplněné o přírodní scenérii. Motiv železnice musí být dominantní, modelové znázornění přírodních scenérií musí korespondovat s modelovaným měřítkem použitým při stavbě modelu, rozmístění staveb a zařízení musí odpovídat logice železničního provozu. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic
Kategorie Gj
pro železnici typické drobné doplňky v ostatních kategoriích samostatně neuplatnitelné, modely znázorňující např. nádražní hodiny, zvonková zařízení, vážní systémy, zařízení hradel a stavědel, perónní vozíky, malé drezíny, vodní jeřáby. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic.

Dospělí:

Kategorie A
železniční vozidla s vlastním pohonem. Volné použití všech materiálů dílů a stavebnic.
Kategorie B
železniční vozidla bez vlastního pohonu. Volné použití všech materiálů dílů a stavebnic.
Kategorie C
železniční stavby - budovy, mosty, tunely apod. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic.
Kategorie D
funkční modely zařízení železnic, např. jeřáby kolejové, zauhlovací, stacionární, návěstní technika, závory, zábrany, výhybky, točny. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic.
Kategorie E
libovolné měřítko, železniční modely a modely přímo související se železničním provozem, makety, modely velkých měřítek, vitrínové modely, zařízení železnic, dopravní prostředky, pokud jednoznačně sloužily potřebám železniční správy, Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic.
Kategorie F
dioráma, kolejiště, moduly, železniční stavby doplněné o přírodní scenérii. Motiv železnice musí být dominantní, modelové znázornění přírodních scenérií musí korespondovat s modelovaným měřítkem použitým při stavbě modelu, rozmístění staveb a zařízení musí odpovídat logice železničního provozu. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic
Kategorie G
pro železnici typické drobné doplňky v ostatních kategoriích samostatně neuplatnitelné, modely znázorňující např. nádražní hodiny, zvonková zařízení, vážní systémy, zařízení hradel a stavědel, perónní vozíky, malé drezíny, vodní jeřáby. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic.

 

Registrace pro Modellbrno 2019 zde:
https://modellbrno.ipmscz.eu/
Ukončení registrace je 15.6.2019 v 05:00
Startovné = 0,-

Vysvětlení pojmů

Letadla

Letadla „ready to fly“ - Model letadla připraveného ke vzletu. Všechny kryty musí být zavřeny, pouze překryt pilotního prostoru může být otevřen. Ovládací plochy mohou být rozpohybovány. Doplňky mohou být použity jakékoli, musí však být dodrženy předchozí podmínky.
Letadla nespadající do „ready to fly“ - Jsou povoleny jakékoli doplňky a úpravy, jakékoli kryty mohou být otevřeny.

Bojová technika

Bojová technika „ready to fight“ - Model bojové techniky připravené k boji / jízdě. Všechny kryty (např. motorového prostoru) musí být zavřeny, pouze poklopy nebo dveře pro nástup posádky mohou být otevřeny. Doplňky a úpravy jsou povoleny jakékoli.
Bojová technika nespadající do „ready to fight“
Jsou povoleny jakékoli doplňky a úpravy, všechny kryty, poklopy nebo dveře mohou být otevřeny.
Obrněná bojová technika
Kolová, polopásová nebo pásová obrněná technika, např. obrněný transportér typu M113, M3 Halftrack, samohybná houfnice typu M109, všechny tanky.
Neobrněná bojová technika
Kolová, polopásová nebo pásová neobrněná technika, např. Jeep, vojenské nákladní automobily, Hummer, německé protiletadlové dělo ráže 88 mm.

 

C) Klubové a tematické výstavy (SiG)

Registrace:
https://brnosig.ipmscz.eu/

 

D) Mistrovství ČR v železničním modelářství

Organizátor mistrovství: SMČR a KMŽ Brno.

Mistrovství je určeno pro členy SMČR.
Více informací zde:
http://svazmodelaru.cz/kzem/2019/05/14/propozice-na-mistrovstvi-cr-v-zeleznicnim-modelarstvi-15-6-2019/ 

.

E) Zvláštní ceny a poháry

1. Cena Eduard - Model Accessories - za model z produkce Eduard - oceněný model vybírají představitelé spol. Eduard.

2. Cena Václava Vosečky - za model letounu WWI (dvouplošníku) podle nejlépe umístěného modelu přes všechny kategorie MČR žáků a juniorů ( pohár, diplom, sladká odměna)
pozn.: Václav Wosečka 1882-1969 - námořní pilot KuK, námořní důstojník, první kapitán první československé Legie
narozen 26.9.1882 v Hořicích v Podrkonoší.

3. Cena 310. PMC v dětských kategoriích za model lodi (diplom a stavebnice)

4. Lodní regata - probíhá v rámci kategorii U1, U2 a U3 - modely není potřeba samostatně přihlašovat, hodnocení probíhá bodovaně - jde o seriál soutěží, body se sčítají

5. Cena Muzea Letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944 v Kovářské - za model leteadla účastnícího se letecké války 1939 - 1945 nad Evropou - dle výběru reprezentanta Muzea

6. GT Cup Junioři - cena za nejlepší model civilního nebo závodního automobilu v juniorských kategoriích

7. GT Cup Senioři - cena za nejlepší model civilního nebo závodního automobilu v seniorských kategoriích

8. Cena HGW - o nejhezčí model bez ohledu na kategorie a měřítka; vybere komise ze zástupců společnosti HGW a jejích spolupracovníků. Vítěz obdrží originál obrazu Bf 109F od Vlasty Suchého ve velikosti 100 x 60 cm.

9. Junior Car-Model-Kit.cz - letadlo - za model letadla napříč všemi kategoriemi žáků, juniorů a kadetů. Vybere majitel firmy nebo její zástupce. Výherce obdrží diplom a stavebnici letadla F6F-3/5 Hellcat (1:32) - Hasegawa

10 - Junior Car-Model-Kit.cz - bojová technika - za model bojové techniky napříč všemi kategoriemi žáků, juniorů a kadetů. Vybere majitel firmy nebo její zástupce. Výherce obdrží diplom a stavebnici bojové techniky Centurion Mk. 5/1 (1:35) - AFV Club

11 - Cena IPMS Finland - cena za nejlepší model s finskými znaky

 

Přejímka soutěžních modelů
pro Mistrovství České republiky mládeže v plastikovém modelářství
a Modellbrno 2019 – hlavní soutěž

Přejímka soutěžních modelů bude probíhat v pátek 14. června od 14:00 do 17:00 a v sobotu 15. června od 8:00 do 10:00. Hodnocení modelů začne v sobotu 15.6. v 10:00.

Nesoutěžní modely
Podobně jako v roce 2017 je i letos možné do výstavy přihlásit nesoutěžní modely. Mohou to být třeba starší kousky, se kterými už nechcete soutěžit, ale pořád stojí za vidění i vystavení. Takové modely přihlaste elektronicky přes standardní registrační formulář a při přejímce si vyžádejte dodatečnou cedulku Nesoutěžní model.

Instalace klubových výstav a SiGů – pátek 14. 6. 2019 od 14:00 do 19:00 (výjimečně v sobotu 8:00 – 9:00)

 


Přesunout nahoru

MODELLBRNO

Jedeme dál! MODELLBRNO 2019 se uskuteční ve dnech 14. a 15. června 2019 na Brněnském...


Více informací

Program výstavy

V sobotu proběhne hlavní program určený pro návštěvníky z řad široké veřejnosti....


Více informací

Výstaviště

Nevíte jak se dostat na akci? Podívejte se na mapu a naplánujte si k nám cestu...


Více informací

Aktuální informace

FINÁLNÍ PROGRAM MODELLBRNA

13.06.2019 PÁTEK 14. 6. 2019 SOBOTA 15. 6. 2019 Celý článek

Aktuální seznam SIGů a klubových výstav

13.06.2019 Aktualizovaný seznam (13. 6. 2019) - 34 tématických SiGů a klubových výstav.  Název klubu Sektor Nuclear Model Club (TNMC) spolek  K SIG italského letectva K Výstava modelů KPM Slaný  K Aviatik-cs Olomouc z.s.  K Curtiss P-40 - Napříč kontinenty K Czech W… Celý článek

Workshopy na ModellBrnu 2019

13.06.2019 WORKSHOPY pro ModellBrno 2019 Vstup zdarma, konají se přímo ve výstavním prostoru, hala B 10:00 - 11:00     David Damek / PLASMO - Dioramata 11:00 - 12:00     Petr Šourek / KPM Jihlava - Jak začít poprvé nebo znovu 13:00 - 14:00     David Damek / PLASMO - Weathering / barevná modulace a op… Celý článek
Zobrazit všechny novinky