Soutěžní pravidla a kategorie

Každý modelář může přihlásit libovolný počet modelů do jednotlivých kategorií. Pořadatel si vyhrazuje právo na slučování kategorií a případné přesuny přihlášených modelů.

Hodnocení proběhne systémem líbí-nelíbí skupinou dopředu vybraných zkušených modelářů. Rozhodnutí poroty je konečné, protesty nejsou povoleny. Rozhodčí se nebudou dotýkat modelů.

V jednotlivých kategoriích může být vyhlášeno více oceněných modelů, ale také nemusí být uděleno ocenění žádné. V jedné kategorii může každý autor získat nejvýše jedno ocenění.

Organizátoři si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže a/nebo nehodnotit model, který odporuje dobrým mravům. Organizátoři si vyhrazují právo diskvalifikovat soutěžícího za jakýkoli projev nesportovního chování.

Soutěžní modely budou vráceny po ukončení výstavy v 16:30.

Organizátoři si vyhrazují právo fotografovat soutěžní modely a použít získané fotografie k propagaci akce.

Organizátoři zajistí ostrahu modelů po dobu konání akce, nicméně neručí za případná poškození či ztráty.

Startovné se neplatí.

Registrace soutěžních modelů

Soutěžní modely je možné přihlásit online do 17. 6. 2017 do 20:00. Přihlášením modelů online výrazně urychlíte přejímku modelů v den konání akce. Modely bude také možné přihlásit na místě v pátek 19.6. od 14:00 do 17:00 nebo v sobotu 20.6. od 8:00 do 10:00.

Přejímka soutěžních modelů

Přejímka soutěžních modelů bude probíhat v pátek 19. června od 14:00 do 17:00 a v sobotu 20. června od 8:00 do 10:00. Hodnocení modelů začne v sobotu 20.6. v 10:00.

Nesoutěžní modely

Podobně jako v roce 2013 je i letos možné do výstavy přihlásit nesoutěžní modely. Mohou to být třeba starší kousky, se kterými už nechcete soutěžit, ale pořád stojí za vidění i vystavení. Takové modely přihlaste elektronicky přes standardní registrační formulář a při přejímce si vyžádejte dodatečnou cedulku Nesoutěžní model.

Kategorie

Žáci (0-13 let)

A1letadla velká 1/48, 1/32, 1/24
A2letadla malá 1/72, 1/100, 1/144
A3pozemní vojenská technika velká 1/35
A4pozemní vojenská technika malá 1/72 , 1/48
A5diorámata
A6ostatní (auta, lodě, figurky, atd.)

Junioři (14-18 let)

B1letadla velká 1/48, 1/32, 1/24
B2letadla malá 1/72, 1/100, 1/144
B3pozemní vojenská technika velká 1/35
B4pozemní vojenská technika malá 1/72 , 1/48
B5diorámata
B6ostatní (auta, lodě, figurky, atd.)

Dospělí

C1letadla 1/32 s výplety
C2letadla 1/32 bez výpletů
C3vrtulníky 1/32, 1/35
D1letadla 1/48 proudová ready to fly
D2letadla 1/48 proudová
D3letadla 1/48 vrtulová ready to fly
D4letadla 1/48 vrtulová
D5letadla 1/48 civilní
D6vrtulníky 1/48
D7letadla 1/48 s výplety
E1letadla 1/72 proudová ready to fly
E2letadla 1/72 proudová
E3letadla 1/72 vrtulová ready to fly
E4letadla 1/72 vrtulová
E5letadla 1/72 civilní
E6vrtulníky 1/72
E7letadla 1/72 s výplety
Fletadla 1/80-1/1 000 000
G1bojová technika obrněná 1/72, 1/76
G2bojová technika neobrněná 1/72, 1/76
X1bojová technika obrněná 1/48
X2bojová technika neobrněná 1/48
H1bojová technika neobrněná 1/35 ready to fight
H2bojová technika neobrněná 1/35
H3bojová technika obrněná 1/35 ready to fight
H4bojová technika obrněná 1/35
I1diorámata – bojová technika 1/72, 1/76
I2diorámata – bojová technika 1/48
I3diorámata – bojová technika 1/35
J1diorámata – letadla 1/72 a menší (1/100, 1/144)
J2diorámata – letadla 1/48
J3diorámata – letadla 1/32
Kautomobily a bojová technika 1/87 (H0)
Lfigurky malé (do 60 mm)
Mfigurky velké (od 60 mm)
Nfigurky diorámata
Obusty
Pautomobily civilní
Qautomobily závodní
Rautomobily nákladní a kamiony
Smotocykly závodní
Tmotocykly civilní
U1plachetnice
U2motorové lodě
U3ponorky
Vpapírové modely
Wostatní (sci-fi atd.)
Z1Drsňák roku

Vysvětlení pojmů

Letadla

letadla „ready to flight“
Model letadla připraveného ke vzletu. Všechny kryty musí být zavřeny, pouze překryt pilotního prostoru může být otevřen. Ovládací plochy mohou být rozpohybovány. Doplňky mohou být použity jakékoli, musí však být dodrženy předchozí podmínky.
letadla nespadající do „ready to flight“
Jsou povoleny jakékoli doplňky a úpravy, jakékoli kryty mohou být otevřeny.

Bojová technika

bojová technika „ready to fight“
Model bojové techniky připravené k boji / jízdě. Všechny kryty (např. motorového prostoru) musí být zavřeny, pouze poklopy nebo dveře pro nástup posádky mohou být otevřeny. Doplňky a úpravy jsou povoleny jakékoli.
bojová technika nespadající do „ready to fight“
Jsou povoleny jakékoli doplňky a úpravy, všechny kryty, poklopy nebo dveře mohou být otevřeny.
obrněná bojová technika
Kolová, polopásová nebo pásová obrněná technika, např. obrněný transportér typu M113, M3 Halftrack, samohybná houfnice typu M109, všechny tanky.
neobrněná bojová technika
Kolová, polopásová nebo pásová neobrněná technika, např. Jeep, vojenské nákladní automobily, Hummer, německé protiletadlové dělo ráže 88mm.

Speciální ceny

Kromě výše uvedených kategorií jsou připraveny další speciální ceny

O nejlepšího modeláře roku aneb Drsňák roku

Devátý ročník speciální soutěže v hodu postaveným modelem do dálky.

Memoriál Zdeňka Bedřicha

KPM Brno udělí cenu za nejlepší model letadla československého civilního letectví po roce 1945.

Memoriál Ing. Jana Krumbacha

KPM Brno udělí cenu za nejlepší model letadla československého vojenského letectví po roce 1945.

Speciální cena společnosti Annetra

Společnost Annetra udělí speciální cenu za nejlepší model postavený ze stavebnice AMK. Cenou bude stavebnice AMK - jiná, než vítězný model.

Speciální cena časopisu Plastic Planet

Vydavatel časopisu Plastic Planet udělí speciální cenu za nejlepší model bojové techniky v měřítku 1:35.

Speciální cena společnosti Attack Hobby Kits

Attack Hobby Kits udělí speciální cenu za nejlepší model bojové techniky v měřítku 1:72.

Speciální cena společnosti Valiant Wings

Valiant Wings udělí ceny za nejlepší model v dětských a juniorských kategoriích.


Máte-li zájem vyhlásit vlastní speciální cenu, kontaktujte nás.