Všeobecné podmínky a obchodní pro rezervaci prodejních a výstavních ploch akce MODELLBRNO 2017

 1. Předmětem těchto všeobecných podmínek je pronájem a organizace prodejních ploch na akci MODELLBRNO 2017 konané ve dnech 16. a 17. června v areálu Veletrhy Brno, a.s. (pavilon B). Organizátorem akce je Eduard models accessories Obrnice, Mírová 170, IČ: 44564325 (dále jen „organizátor“).
 2. Prodejním plochou se rozumí prostor určený prodejcům k prodeji zboží a služeb.
 3. Cena za prodejní plochu je určena platným ceníkem v závislosti na velikosti prodejní plochy a dále v závislosti na termínu připsání platby na účet organizátora. Kompletní přehled cen a termínů plateb je k dispozici na www.modellbrno.cz.
 4. Zájemce o prodejní plochu (dále jen „prodejce“) se zavazuje uhradit plnou cenu za pronájem prodejní plochy na účet organizátora na základě vydané zálohové faktury nejpozději do data uvedeného na zálohové faktuře. Nebude-li k datu uvedenému na zálohové faktuře platba připsána na účet organizátora, rezervace bude zrušena a organizátor prodejní plochu nabídne dalším zájemcům. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí, krácení, rozšíření nebo odmítnutí závazné přihlášky.
 5. Všechny poplatky spojené s uhrazením ceny za pronájem prodejní plochy hradí zájemce o prodejní plochu.
 6. Za zrušené rezervace nebudou poskytnuty žádné kompenzace.
 7. Umístění prodejní plochy ve výstavní hale je plně v kompetenci organizátora. Prodejní plocha bude přidělena až po připsání platby.
 8. Prodejci se zavazují respektovat při prodeji závazné právní předpisy stejně jako pravidla bezpečnosti a hygieny a platné předpisy ve výstavní hale.
 9. Organizátor akce neručí za osobní věci ani obchodní majetek prodejců.
 10. Vjezd vozidel do areálu je povolen prodejcům dle platného harmonogramu uvedenému na www.modellbrno.cz. Řidiči vozidel, kterým byl povolen vjezd do areálu, musí dbát zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatelů.
 11. Prodejce nesmí své místo bez souhlasu organizátora přenechat jinému subjektu.
 12. Prodejce či vystavovatel je oprávněn umístit ve svém vyhrazeném prostoru svoje logo nebo loga firem, které zastupuje.
 13. Prodejci jsou povinni po celou dobu akce dbát pokynů organizátorů.

Informace o platbě. Č. účtu: 222111777/5500 Raiffeisenbank, a. s., IBAN CZ65 5500 0000 0002 2211 1777   SWIFT: RZBCCZPP